Czy biuro rachunkowe ma możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT

W sytuacji gdy to biuro rachunkowe, świadczy profesjonalne usługi rachunkowo-księgowe i co najistotniejsze nie świadczy kompleksowych usług o charakterze doradczym a także nie udziela żadnych porad prawnych, to ma możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT.

Biuro rachunkowe – zwolnienie z VAT

Firmy, jakie oferują usługi doradztwa automatycznie nie wypełniają warunków, które są wymagane, aby posiadali możliwość zwolnienia z VAT (ze względu na obrót). Jeżeli biuro rachunkowe oferuje tylko usługi księgowe (prowadzi księgi podatkowe, sporządza deklaracje podatkowe), to bezwzględnie ma możliwość do korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty.

Przedsiębiorcy oferujący usługi rachunkowe i księgowe, podlegają takim samym regułom oraz przepisom podatkowym, jak każdy inny podatnik. Znaczy to, że firmy rachunkowe są zobowiązane rozliczać tak podatek dochodowy, jak i także podatek od towarów i usług. Biura księgowe wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa gospodarcze ma możliwość skorzystać ze zwolnienia z VAT na zasadach ogólnych. Warto wspomnieć jednak, iż zwolnienie to przysługuje wyłącznie podmiotom, których wysokość rocznej sprzedaży nie przekroczyła 150 000zł. Zwolnienie to stosuje się automatycznie, bez obowiązku dokonywania żadnych wcześniejszych starań ze strony podatnika.

Ponowny powrót do zwolnienia z podatku VAT

Musimy powiedzieć również i o tym, iż w sytuacji kiedy to podatnik {kierujący swoim biurem finansowym utraci prawo do zwolnienia z VAT albo zrezygnuje z tego prawa, to ma możliwość ponownego do niego powrotu, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy (licząc od końca roku w którym utracił prawo do zwolnienia).