Leasing jako sposób finansowania samochodów

Jedną z zyskujących na popularności form sponsorowania inwestycji, która z roku na rok zyskuje na znaczeniu jest z pewnością leasing. W Polsce szczególnym zainteresowaniem cieszy się leasing samochodowy i to właśnie na tym polu zauważa się także największy wzrost liczby sygnowanych wniosków, a przecież samochód nie jest jedynym dobrem, które mamy możliwość w ramach leasingu wynająć. W USA czy nawet w zachodniej części starego kontynentu świadomość użytkowników odnośnie tego co można ująć leasingiem jest dużo większa i w tym również zauważa się duże zróżnicowanie w kwestii przedmiotu umowy zawieranej między leasingobiorcą a leasingodawcą. Wydzierżawić można bowiem nie tylko pojazd, ale właściwie dowolną inną rzecz, która kwalifikuje się do określenia jej mianem rzeczy trwałej. Idąc tym tropem przedmiotem leasingu mogą być z powodzeniem tak auta jak i motocykle, rowery, traktory, czy nawet deskorolki pod warunkiem, że przydadzą się leasingobiorcy w ramach wykonywanej działalności. Leasingiem objęte często są również rozmaite sprzęty i urządzenia takie jak komputery, drukarki, kserokopiarki, maszyny produkcyjne, sprzęt medyczny, czy specjalistyczny sprzęt budowlany – koparki, dźwigi, przyczepy, betoniarki, wiertarki, czy nawet łopaty. Na tym jednak nie koniec, ponieważ leasing jest także coraz popularniejszy na przykład w gospodarstwach rolniczych, gdzie z łatwością można wydzierżawić wybrany przez siebie sprzęt, zaczynając od traktorów poprzez kombajny, przyczepy, a finalizując na specjalistycznych sprzętach do określonych prac w polu. W przypadku leasingu w rolnictwie dużą zaletą jest również elastyczność w sprawie terminu wpłacania rat. Standardowo bowiem ustaliło się, iż raty z tytułu dzierżawionego dobra wnoszone są przez leasingobiorcę w trybie raz w miesiącu – w przypadku przedsiębiorców rolnych pojawia się dodatkowo możliwość wpłacania rat w trybie kwartalnym, czy także sezonowym. Zawód gospodarza rolnego jest wyjątkowo specyficzny, przychody są uzależnione od plonów, których zbiór nie następuje rzecz jasna co miesiąc, więc trudno aby rolnik miał realną możliwość w takim systemie regulować swoje zobowiązania. Leasingodawcy stanęli jednak naprzeciw oczekiwaniom klientów zajmujących się pracą na roli, stąd też opcja ustabilizowania rat w terminie dostosowanym do formy ich zawodu, co jest bez wątpienia czynnikiem bardzo korzystnie wpływającym na zainteresowanie leasingiem jako opcją finansowania inwestycji w opisanej wyżej specyficznej grupie klientów jaką stanowią rolnicy. Leasing w ogóle jest w chwili obecnej jedną z najbardziej korzystnych możliwości wśród szerokiej gamy produktów dostępnych na rynku. Spoglądając na to wyłącznie pod kątem opłacalności danych rozwiązań trzeba zauważyć, iż leasing jest dużo bardziej opłacalny niż na przykład kredyt gotówkowy w standardowej formie. Co więcej, dla przedsiębiorców jest to rozwiązanie tym bardziej opłacalne, iż nie wpływa niepomyślnie na posiadaną zdolność kredytową. Biorąc pod uwagę szeroko zakrojone możliwości, tego co jest możliwe wynająć, jak również powszechności ulg podatkowych – leasing prezentuje się w chwili obecnej jako rozwiązanie najbezpieczniejsze, najbardziej atrakcyjne, najsensowniejsze zarówno w odniesieniu do dużego przedsiębiorcy, jak i drobnego właściciela firmy o zasięgu miejscowym czy nawet przeciętnego rolnika.