Finanse osobiste

Kartą kredytową można płacić za różne produkty i usługi w ramach przyznanego limitu kredytowego. Zawsze trzeba jednak pamiętać o całkowitym spłacaniu wydanych w ten sposób środków.

Używając terminów takich jak kredyt i pożyczka, musimy mieć na uwadze, że nie są to pojęcia tożsame. Różnią się one pod wieloma względami, zarówno jeśli chodzi o kwestie prawne, jak i praktyczne. Zasadniczą sprawą jest to, że kredyt dostaniemy wyłącznie…