leasing operacyjny

Obecna sytuacja panująca na lokalnych rynkach nie daje szans odważnemu podejmowaniu decyzji biznesowych. Wynika to w dużym stopniu z kryzysu gospodarczego który dotknął poszczególne kraje i jakiego skutki odczuwalne są po dziś dzień dla sporej ilości podmiotów uzależnionych bezpośrednio od…

Pisząc o leasingu trzeba spostrzec, że jedną z tych istotniejszych spraw mających swoje konsekwencje jest wybór jego rodzaju bowiem wyodrębnić można na dobrą sprawę dwie zasadnicze odmiany – leasing operacyjny oraz leasing finansowy.