leasing

Prowadząc działalność gospodarczą jedną z najistotniejszych spraw, o które koniecznie należy zadbać już na samym początku jest bez wątpienia ta dotycząca wyposażenia naszej firmy w służbowy samochód. W zależności od kategorii branży, w której działa dane przedsiębiorstwo potrzeba zakupienia środka…

Pisząc o leasingu trzeba spostrzec, że jedną z tych istotniejszych spraw mających swoje konsekwencje jest wybór jego rodzaju bowiem wyodrębnić można na dobrą sprawę dwie zasadnicze odmiany – leasing operacyjny oraz leasing finansowy.