Co wybrać – leasing czy kredyt?

Obecna sytuacja panująca na lokalnych rynkach nie daje szans odważnemu podejmowaniu decyzji biznesowych. Wynika to w dużym stopniu z kryzysu gospodarczego który dotknął poszczególne kraje i jakiego skutki odczuwalne są po dziś dzień dla sporej ilości podmiotów uzależnionych bezpośrednio od kwestii ekonomicznej czy generalnych nastrojów szerzących się wśród przyszłych klientów. Jeśli sytuacja z punktu widzenia działalności wydaje się niekorzystna właściciela koncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań odpowiednich do zaistniałej sytuacji – takich które spowodują utrzymanie właściwego poziomu rozwoju przy równoczesnym ścięciu zbędnych wydatków. Oczywistym jest, iż najłatwiej jest ograniczyć wydatki na inwestycje chociaż w szerszej perspektywie działanie takie najczęściej niesie więcej strat niż korzyści. Co zatem wykonać by sprostać trudnym wymaganiom rynku a przy okazji zachować równowagę finansową niezbędną zwłaszcza w okresie rynkowej bessy? Warto zastanowić się nad alternatywnymi źródłami finansowania inwestycji, takimi jak chociażby leasing. Samofinansowanie inwestycji jest już powoli nieaktualne, w dodatku bardzo kosztowne. Przedsiębiorstwa coraz częściej odchodzą od luksusu posiadania praw własności do sprzętu niezbędnego w prowadzonej działalności bowiem poza zwykłym prestiżem i faktem, iż sprzęt ów jest częścią majątku zakładu pracy – praktyczne korzyści zakupów na własność są w zasadzie znikome. Posiadany sprzęt jest mniej lub bardziej kosztowny ale w codziennym użyciu prawo własności do niego nie przyczyni się samo z siebie do osiągnięcia zysków. Zyski wynikają tylko i wyłącznie z użytkowania konkretnego sprzętu, nie zaś z jego posiadania (chyba, że jest się leasingodawcą). Czy opłaca się w związku z tym inwestować lwią część kapitału przedsiębiorstwa w zakup urządzeń na własność w momencie gdy można go z łatwością wynająć oszczędzając tym samym około 80-90% na danej inwestycji? Odpowiedź jest banalna. Leasing to dużo atrakcyjniejsze rozwiązanie bowiem pozwala ograniczyć wkład własny do niskiej wartości, zbilansować wydatki, zmaksymalizować przychody a to w dzisiejszych czasach jest rzeczą niemalże najważniejszą, bez niej nie da się sobie wyobrazić stabilne funkcjonowanie a już na pewno nie gruntowanie własnej pozycji i zdobywanie kolejnych segmentów rynku. Chcąc sprostać przeciwnikom należy podejmować działania, które z jednej strony zagwarantują wdrożenie potrzebnych inwestycji (np. wyposażenie w specjalistyczny sprzęt, nabycie samochodów, maszyn, urządzeń), a z drugiej nie wyczerpią firmowego zapasu finansowego do poziomu, w którym utrzymanie płynności majątkowej stanie pod dużym znakiem zapytania. Leasing będzie rozwiązaniem, które bardzo dobrze wpisuje się w powyższe założenia, jest działaniem, które zapewnia gwarancje stabilności, o niebo korzystniejsze i dużo bezpieczniejsze niż choćby nawet kredyt gotówkowy. Leasing jest bowiem o dużo wyżej ceniony wśród przedsiębiorców biorąc pod uwagę fakt, iż nie obniża zdolności kredytowej a oprócz tego stwarza możliwość skorzystania z paru ulg podatkowych, których w przypadku pozostałych form finansowania transakcji nie uświadczymy. Właśnie z tej przyczyny warto przyjrzeć się precyzyjniej zaletom jakie niesie za sobą dzierżawienie bo są one widoczne niemal na każdym etapie obowiązywania umowy – od momentu jej podpisania, aż po ostatni dzień jej funkcjonowania.