kantor

Lata dziewięćdziesiąte zapoczątkowały pojawianie się Internetu w naszym życiu. A prawdziwy boom nastąpił na początku XXI wieku. Wtedy Internet stał się nie tylko medium informacji i rozrywki, ale również miejscem biznesowym dla wielu osób oraz przedsiębiorstw.