Finansowanie środków transportu

Prowadząc działalność gospodarczą jedną z najistotniejszych spraw, o które koniecznie należy zadbać już na samym początku jest bez wątpienia ta dotycząca wyposażenia naszej firmy w służbowy samochód. W zależności od kategorii branży, w której działa dane przedsiębiorstwo potrzeba zakupienia środka transportu może sprowadzać się zarówno do jednej sztuki, jak i do całej floty, składającej się z kilku czy nawet kilkunastu sztuk pojazdów. Projekt inwestycyjny tego rodzaju wymaga bez wątpienia dość sporych nakładów – jeśli w grę wchodzi samofinansowanie to właściciel firmy musi się liczyć z wydatkiem rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych w wersji optymistycznej ( kiedy do kupienia jest tylko jeden pojazd) albo nawet kilkuset tysięcy, czy nawet kilku milionów złotych kiedy do nabycia jest cała flota środków transportu. Pozostaje do rozstrzygnięcia zasadnicza kwestia skąd tego rodzaju środki pozyskać? Jednym z najpopularniejszych oraz jak dotąd w większości przypadków wybieranych w ostatnim czasie rozwiązań, które dają możliwość sfinansować pożądane z punktu widzenia określonych zamiarów firmy przedsięwzięcia są bez wątpienia kredyty samochodowe. Dlaczego warto z tej formy ekonomicznego wsparcia skorzystać? Przede wszystkim ze względu na szeroki wymiar możliwości jak również stosunkowo wysoki pułap środków dostępnych w ramach niniejszego świadczenia. Dzięki kredytowi samochodowemu przedsiębiorca może w bardzo krótkim czasie zdobyć odpowiednią ilość funduszy bez znaczenia na zakres danego przedsięwzięcia. W zależności od potrzeb oraz posiadanej zdolności kredytowej firma może otrzymać kredyt umożliwiający sfinansowanie zakupu zarówno jednego samochodu, jak i całej floty pojazdów. Jeśli w grę wchodzi ta druga możliwość, stosunkowo powszechna między innymi w branży transportowej pożyczka samochodowa jest właściwie jedynym efektywnym rozwiązaniem, w ramach jakiego właściciel firmy może pozyskać ilość pieniędzy w kwocie, która umożliwi przeprowadzenie tak kosztownego przedsięwzięcia. Kredyt samochodowy jest w tym przypadku bardzo atrakcyjną dla właścicieli przedsiębiorstw ewentualnością także z jeszcze jednego, całkiem prostego powodu. Chodzi w tym przypadku o kwestie związane z ubezpieczeniem nabywanych pojazdów. Mianowicie w zwykłych realiach nabywca musiałby poszukiwać osobno atrakcyjnych ofert ubezpieczenia AC na wolnym rynku co nie należy nigdy do najłatwiejszych zabiegów. Korzystając z kredytu samochodowego dostaje jednak możliwość połączenia obu świadczeń w jedno, bardziej praktyczne jak również co najważniejsze niezwykle opłacalne świadczenie. Wynika to bowiem z faktu, iż przedsiębiorstwa zajmujące się udzielaniem pożyczek samochodowych mają najczęściej dostępne w ofercie oferty ubezpieczeń, negocjowane bezpośrednio z towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu są dużo bardziej atrakcyjniejsze niż analogiczne pakiety dostępne na wolnym rynku. Właściciel firmy korzystający z kompleksowego rozwiązania może zatem dodatkowo zyskać tak na kosztach jak i na formalnościach. Połączenie obu poszczególnych usług w jedną oszczędza mu albowiem konieczności żmudnego negocjowania każdej z osobna u ubezpieczyciela co z oczywistych względów stanowi ogromną korzyść. Mając zatem na uwadze plusy wynikłe z takiej formy zoptymalizowania całego przedsięwzięcia warto z pewnością powyższą możliwość rozważyć.