Leasing finansowy i operacyjny

Pisząc o leasingu trzeba spostrzec, że jedną z tych istotniejszych spraw mających swoje konsekwencje jest wybór jego rodzaju bowiem wyodrębnić można na dobrą sprawę dwie zasadnicze odmiany – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Znaczna część biznesmenów korzystających z wcześniej wzmiankowanej opcji finansowania firmowych zakupów decyduje się na skorzystanie z leasingu operacyjnego, z tej przyczyny też należałoby zdawać sobie sprawę z czym dokładnie ów wybór się wiąże. A zatem w leasingu operacyjnym za przeprowadzanie odpisów amortyzacyjnych odpowiedzialna jest konkretna firma leasingowa. Jakie korzyści z tytułu leasingu operacyjnego ponosi przedsiębiorca? W dużym stopniu ma on możliwość wliczenia w koszty uzyskania swojego przychodu zarówno opłaty podstawowej, comiesięcznych rat leasingowych jak i wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem przedmiotu wskazanym w umowie. Jedynym warunkiem koniecznym do spełnienia, o którym warto tu również wspomnieć jest ten, iż aby uzyskać prawo do wspomnianych już przywilejów, umowa pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą musi być podpisana na czas określony nie mniejszy niż 40% czasu amortyzacji wynajmowanego przedmiotu. Przeglądając specyfikę leasingu operacyjnego należy odnieść się również do spraw związanych z odprowadzeniem podatku VAT. Ze względu na to, że w wyżej wymienionym przypadku jest on niejako podzielony w czasie, ponieważ odprowadzać go trzeba cyklicznie z każdą następującą ratą leasingową. O czym jeszcze warto pamiętać? W zakresie leasingu operacyjnego istnieje dość mocna swoboda jeśli weźmiemy pod uwagę sprawy związane z wykupem dzierżawionego dobra. Otóż wraz z wygaśnięciem umowy, przedsiębiorcy przysługuje prawo wykupienia danego przedmiotu na własność chociaż oczywiście nie jest to opcja konieczna do realizacji i końcowa decyzja zależy w każdym przypadku od indywidualnych potrzeb. W znakomitej większości spraw tego typu przyjęło się wykonywanie formalnego przeniesienia praw własności na leasingobiorcę (choć wcześniej ma on obowiązek wnieść dodatkową opłatę w postaci kwoty wykupu uzgodnionej na samym początku procesu negocjacji, w umowie), zwłaszcza przy dłuższych umowach chociaż nie zawsze jest to regułą a w ostatecznym rozrachunku strony mają zarówno sposobność sfinalizować umowę przeniesieniem praw własności z leasingodawcy na leasingobiorcę jak i rozstać się w normalnym trybie, gdzie leasingodawca nadal pozostanie właścicielem danego dobra i tym samym będzie mógł bez większych przeszkód zawszeć nową umowę z kolejnym zainteresowanym taką usługą biznesmenem.
Leasing operacyjny jest w aktualnie zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną opcją, z której korzysta blisko ¾ wszystkich przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że ten rodzaj umowy jest korzystniejszy dla sporej większości zainteresowanych podmiotów szczególnie w kwestii podatkowej, a jak ogólnie wiadomo sprawa ta ma bardzo duże znaczenie w związku z tym też musi być rozpatrywana indywidualnie. Aktualna struktura rynku powoduje, że dla znakomitej większości podmiotów atrakcyjniejszy jest wybór leasingu operacyjnego, jednak to nie oznacza, że musi on stanowić wybór niemalże z marszu, bowiem każdorazowo podjęta decyzja co do wyboru rodzaju sporządzonej umowy musi być wyprzedzona szczegółową analizą w kwestii tego co będzie dla danego biznesmena najbardziej korzystne.