Kredyt a pożyczka

Używając terminów takich jak kredyt i pożyczka, musimy mieć na uwadze, że nie są to pojęcia tożsame. Różnią się one pod wieloma względami, zarówno jeśli chodzi o kwestie prawne, jak i praktyczne. Zasadniczą sprawą jest to, że kredyt dostaniemy wyłącznie w banku. W takim przypadku konieczne jest określenie celu, na jaki mamy zamiar przeznaczyć pozyskane pieniądze. Sporządza się więc umowę, która określa, co kredytobiorca ma zamiar zrobić z uzyskanymi środkami. Między innymi w tym aspekcie kredyt zasadniczo różni się od pożyczki, gdyż osoba chcąca uzyskać pożyczkę, nie ma obowiązku określania jakie będzie jej przeznaczenie.

Tak jak w przypadku kredytu instytucją udzielającą był bank, tak w przypadku pożyczki może to być zarówno dowolna instytucja, jak i osoba fizyczna, pod jednym warunkiem – musi posiadać odpowiednie środki. Dlatego też kwestę udzielania pożyczek reguluje Kodeks Cywilny, a nie jak przy kredycie – Ustawa o kredycie konsumenckim. Jeśli chcemy wziąć pożyczkę, istnieje również duża autonomia w ustalaniu jej warunków z pożyczkodawcą. Przy niskich kwotach nie jest nawet niezbędne podpisanie umowy pomiędzy stronami.

Warto byłoby także wspomnieć co jest warunkiem sine qua non kredytu. Omawiana wcześniej umowa, którą musi podpisać kredytobiorca, określa nie tylko przeznaczenie uzyskanych pieniędzy, ale także czas spłaty i wszelkie prowizje związane z uzyskaniem kredytu. W przeciwieństwie do pożyczki umowa ta musi mieć charakter pisemny.

Jeżeli chodzi o koszty pozyskania środków finansowych, to należy się liczyć z tym, że kredyt zawsze wiążę się z prowizjami, a także odsetkami określonymi we wspomnianej powyżej umowie. Pożyczka natomiast nie musi być obarczona dodatkowymi kosztami. Jest to zależne wyłącznie od dogadujących się ze sobą stron.

Koniecznie trzeba jednak zaznaczyć, że nie każdy przypadek pozyskania pieniędzy od banku będzie automatycznie kredytem. Instytucje te mają bowiem również prawo do udzielania pożyczek bankowych. Same pożyczki bankowe obarczone są jednak bardzo podobnymi wymogami co kredyty – zarówno jeśli chodzi o zabezpieczenie, jak i oprocentowanie, dlatego też rozróżnienie pożyczki bankowej i kredytu często okazuje się bardzo nieprecyzyjne.